Per Svenssons Gräv & Markarbete
Per Svenssons Gräv & Markarbete

Maskinpark

 

     
             

Följande maskiner och bilar ingår i dagsläget i vår maskinpark (vid behov hyr vi in mindre maskiner):

Grävlastare
6300 (-87)

 

Bandgrävare
Volvo Ec 140

 

Hjullastare
Volvo BM L90 (-87)

 

Lastbil

Scania 144

 

Minigrävare

Hanix 1,5 ton